021-91693204

پذیرش شرکت در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش شرکت در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش شرکت در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

جزئیات

استقرار شرکت کاوشگران فنون جیران در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

29 اردیبهشت 1400
شرکت کاوشگران فنون جیران پس از گذراندن یک دوره موفق در مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با ارائه توسعه فناوری LORA  به عضویت مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی در آمد.
طرح جدید این شرکت با عنوان توسعه فناوری LORA -WAN  بر مبنای تکنولوژی واقعیت افزوده(AR) مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و پس از پذیرش، این شرکت در پردیس شهید عباسپور این مرکز مستقر گردید. 

ترکیب LORAWAN با تکنولوژی واقعیت افزوده امکان تعامل بصری بین کاربر و سنسورهای صنعتی را فراهم می سازد. به این ترتیب کاربر می تواند با استفاده از عینک های هوشمند و یا گوشی های موبایل در هر مکانی نسبت به مشاهده و کنترل وضعیت سیستم های صنعتی مربوطه، تسلط داشته باشد.


 

اخبار مرتبط