021-91693204
خلاصه:

پیام های تبلیغاتی کسب و کار خود را بصورت انبوه به مشاغل، اصناف و مناطق مورد نظر خود ارسال کنید. با ارسال پیامک انبوه، کسب و کار و محصولات خود را به همه معرفی کنید. شرکت کاوشگران فنون جیران پیشرو در ارائه خدمات ارسال پیامک های تبلیغاتی

خدمات مرتبط