021-91693204
خلاصه:

مشاوره و همکاری در زمینه پیاده سازی ساختارها و شبکه های مخابراتی مشاوره و همکاری در زمینه پیاده سازی سیستم های هوشمند مشاوره و همکاری در زمینه سیستم های کنترل تردد خودرو

شرکت کاوشگران فنون جیران، آمادگی ارائه مشاوره و همکاری در زمینه پیاده سازی ساختارها و شبکه های مخابراتی را دارد. به ویژه این شرکت در زمینه هوشمند سازی و پیاده سازی ساختارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء (IOT) قادر است ضمن ارائه مشاوره، تجهیزات مورد نیاز را نیز تامین نماید.
برای آشنایی بیشتر در مورد فعالیت شرکت در زمینه پیاده سازی سیستم های کنترل تردد خودرو به بخش مقالات مراجعه کنید.
در صورت نیاز به مشاوره، جهت تعیین وقت قبلی تماس بگیرید.

خدمات مرتبط